Vytisknout

Dětská centra se zaměřují na prevenci vzniku závislosti, či jiných forem rizikového jednání u dětí, které jsou extrémně ohrožené. V Brně sloužíme dětem ve věku 3–16 let, které vyrůstají ve vyloučených lokalitách města, izolované od většinové společnosti.

Velká část dětí žije na komerčních ubytovnách, kde jsou každý den obklopeny rizikovými jevy (zneužívání návykových látek, drobná kriminalita, chronická nezaměstnanost apod.). Rodiny zde žijí v jedné místnosti, často jsou bez dodávek elektřiny či vody. Rodiny nemají k dispozici vlastní sociální zařízení ani sporák na vaření. Často se potýkají s parazity (vši, štěnice). Děti, které v tomto prostředí vyrůstají, si tak odmalička osvojují pokřivený obraz reality a nemají představu, že lze žít také jinak.